9686x3940 pix 1230x500 mm

Url: https://konstantinshchekin.ru/photo/klenovye_listya_8985

Author: Konstantin Shchekin
Albums: nature