9843x4766 pix 1250x605 mm

Url: https://konstantinshchekin.ru/photo/podosinoviki_3163

Author: Konstantin Shchekin
Albums: nature